^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Koło Młodego Ekonomisty

Nauczyciel prowadzący: Beata Dorota Milewska
Termin: poniedziałek godz.14.35
Program koła umożliwia:

-utrwalenie i pogłębienie wiedzy ekonomicznej
-rozwijanie zainteresowań problematyką ekonomiczną
-nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym
-przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach
-przygotowanie do egzaminów zawodowych

Problematyka spotkań ustalana jest na podstawie zagadnień tematycznych wynikających z programów nauczania oraz propozycji zgłaszanych przez uczestników Koła. Realizacja zadań koła opiera się na metodach aktywizujących, dzięki którym młodzież uczy się organizować własną pracę a także nabywa umiejętności współdziałania w grupie.

Są to spotkania dyskusyjne, warsztaty,ćwiczenia, prezentacje. 

Efekty pracy szkolnego Koła Młodego Ekonomisty :

-wzrost zainteresowań młodzieży aktualnymi zagadnieniami ekonomiczno- społecznymi,

-kształtowanie u uczestników umiejętności samodzielnego myślenia i wyobraźni

-wyrabianie u członków umiejętności  pracy w grupie , dyskutowania

-lepsza zdawalność egzaminów zewnętrznych

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.