^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Wstęp

Oferta zajęć warsztatów artystycznych obejmuje zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Zajęcia będą miały formę zajęć i warsztatów plastycznych, podczas których młodzież będzie miała okazję wzajemnej inspiracji do pracy, rozwijania zainteresowań, wzbogacania własnych doznań i zasób doświadczeń, rozbudzenia ciekawość i chęci twórczego działania, rozwijania umiejętności i zdolności manualnych oraz kształtowania umiejętności wykorzystywania wiedzy plastycznej oraz różnych technik i umiejętności manualnych.

Założenia ogólne:

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole jako zajęcia dodatkowe- koło zainteresowań. Dostosowany jest do wieku uczestników. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej.
Główny nacisk w tym programie położony jest na rozwijanie aktywności twórczej poprzez sprawność manualną. Ma on wyposażyć uczniów w określone umiejętności plastyczne, poznanie i stosowanie nowych technik, umożliwić kontakt ze sztuką poprzez udział w warsztatach plastycznych i wystawach. Pozwoli także na obserwację dzieł sztuki, uwrażliwi na piękno.

Cele :

- usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej,

- rozwijanie zainteresowań twórczych,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozbudzanie pomysłowości twórczej,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna w otaczającej rzeczywistości  i w przyrodzie,

- poznanie różnych technik plastycznych,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

- samodzielne poszukiwanie inspiracji, pomysłów, propozycji do wykorzystania w trakcie zajęć,

- rozbudzanie aktywności własnej,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi i środkami wyrazu dla potrzeb własnych,

- rozwijanie poczucia estetyki, staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy,

- udział w konkursach plastycznych,

- kształcenie umiejętności współdziałania w zespole, współpracy,

Nasze prace

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.