^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

OGŁOSZENIE

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji rolniczych

zapraszamy do udziału  w zaocznym kursie kwalifikacyjnym zawodowym:

Kwalifikacja R.3: PROWADZENIEPRODUKCJIROLNICZEJ

realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 przez ZSR w Sokółce

Organizacjaiformakursukwalifikacyjnego:

 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), 32 zjazdy: 2-3 razy w miesiącu (piątek, sobota, niedziela- według ustalonego harmonogramu)
 • Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
 • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację.
 • Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dodatkowe umiejetności:

Słuchaczom kursu zapewniamy możliwość  ukończenia szkolenia na prawo jazdy kat.T.

Słuchacz posiadający wykształcenie średnie po uzupełnieniu kwalifikacji, R.16 „Organizacja inadzorowanie produkcji rolniczej” może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA lub po ukończeniu dodatkowo kwalifikacji R.6 „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” tytuł TECHNIKA AGROBIZNESU.

Absolwent kursu może wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, korzystać z funduszy UE.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły

w terminie do 30czerwca 2016r

ul. Polna 1           16-100 Sokółka tel/fax: 85 711 20 44

Hotelarz- zawód na cały świat

Jedną z najbardziej prężnie rozwijających się branż jest hotelarstwo. Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, kurortów SPA- co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wykształconej kadry pracowniczej. Profesjonalizm, rzetelność oraz stworzona atmosfera przez pracowników jest miarodajną wizytówką każdego hotelu. Dlatego też wysoko wykwalifikowany personel hotelu jest dziś wyjątkowo łakomym kąskiem dla pracodawców. Na techników hotelarstwa czekają obiekty hotelarskie nie tylko w kraju, ale również w europejskich kurortach.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY??? PRZECZYTAJ DALEJ:

W trakcie nauki masz szanse zdobycia dwóch kwalifikacji:
planowanie i realizacja usług w recepcji (kończy się egzaminem w klasie drugiej)
oraz
obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (kończy się egzaminem w klasie czwartej)

Po czterech latach edukacji i zdanych dwóch egzaminach uzyskasz świadectwo ukończenia Technikum hotelarstwa. Jeżeli przystąpisz do matury- uzyskasz świadectwo dojrzałości.

CO OFERUJE SZKOŁA?

- nowoczesną bazę dydaktyczną w której odbywają się zajęcia praktyczne: hotelowa jednostka mieszkalna, recepcja, baza gastronomiczna, sala konsumenta (zobacz na załączonych zdjęciach)

- praktyki zawodowe w obiektach hotelarskich

- wycieczki edukacyjne po obiektach noclegowych

- wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą

- udział w targach turystycznych i hotelarskich

- wykształconą kadrę pedagogiczną, która tak jak uczniowie odbywa co roku praktyki zawodowe i staże w hotelach w całej Polsce

A CZEGO CIĘ NAUCZYMY?

- fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych

- rezerwacji usług hotelarskich

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

- sporządzania podstawowych potraw, napojów, deserów z różnych grup produktów

- przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

PRACA, PRACA, PRACA

Po zakończeniu nauki na kierunku Technik hotelarstwa:

- będziesz posiadał predyspozycje i kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w szeroko rozumianej bazie noclegowej: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne i inne

- możesz podjąć pracę jako na przykład:

- recepcjonista w hotelu lub innym obiekcie hotelarskim
- manager obiektu hotelarskiego
- pracownik działy służby pięter

- możesz pracować w organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,

- możesz prowadzić własną działalność w zakresie usług noclegowych

- możesz również doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów kierunkowych

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH GIMNAZJALISTÓW DO KSZTAŁCENIA SIĘ NA TYM PRESTIŻOWYM KIERUNKU O SZEROKICH MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

"Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia" - Edison Thomas Alva

Jeśli:

 • lubisz sporządzać potrawy, interesujesz się gastronomią
 • chciałbyś organizować zaopatrzenie zakładów gastronomicznych
 • lubisz projektować wyposażenie wnętrza
 • pragniesz chronić środowisko naturalne
 • chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo

Podejmij naukę

w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia technikum. Absolwent może przystąpić do matury i uzyskać świadectwo  dojrzałości. Jeśli będzie chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów. Kierunek ten jest bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych. 
Ten zawód daje możliwość rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę, również za granicą.

W czasie trwania nauki uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie:

gastro kwalifikacje

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

 • oceniać jakość żywności
 • pozna zasady przechowywania żywności
 • będzie umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw
 • profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi
 • planować i oceniać żywienie różnych grup ludności
 • organizować produkcję gastronomiczną ( od zapotrzebowania po produkcję i obsługę gości)
 • planować i organizować usługi gastronomiczne
 • dowie się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji,

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w zakładach gastronomicznych na terenie powiatu.

Szkoła finansuje badania na nosicielstwo umożliwiające uzyskanie książeczki zdrowia – niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych, sklepach…

 

Bez tytułu

2

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.