^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Hotelarz- zawód na cały świat

Jedną z najbardziej prężnie rozwijających się branż jest hotelarstwo. Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, kurortów SPA- co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wykształconej kadry pracowniczej. Profesjonalizm, rzetelność oraz stworzona atmosfera przez pracowników jest miarodajną wizytówką każdego hotelu. Dlatego też wysoko wykwalifikowany personel hotelu jest dziś wyjątkowo łakomym kąskiem dla pracodawców. Na techników hotelarstwa czekają obiekty hotelarskie nie tylko w kraju, ale również w europejskich kurortach.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY??? PRZECZYTAJ DALEJ:

W trakcie nauki masz szanse zdobycia dwóch kwalifikacji:
planowanie i realizacja usług w recepcji (kończy się egzaminem w klasie drugiej)
oraz
obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (kończy się egzaminem w klasie czwartej)

Po czterech latach edukacji i zdanych dwóch egzaminach uzyskasz świadectwo ukończenia Technikum hotelarstwa. Jeżeli przystąpisz do matury- uzyskasz świadectwo dojrzałości.

CO OFERUJE SZKOŁA?

- nowoczesną bazę dydaktyczną w której odbywają się zajęcia praktyczne: hotelowa jednostka mieszkalna, recepcja, baza gastronomiczna, sala konsumenta (zobacz na załączonych zdjęciach)

- praktyki zawodowe w obiektach hotelarskich

- wycieczki edukacyjne po obiektach noclegowych

- wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą

- udział w targach turystycznych i hotelarskich

- wykształconą kadrę pedagogiczną, która tak jak uczniowie odbywa co roku praktyki zawodowe i staże w hotelach w całej Polsce

A CZEGO CIĘ NAUCZYMY?

- fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych

- rezerwacji usług hotelarskich

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

- sporządzania podstawowych potraw, napojów, deserów z różnych grup produktów

- przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

PRACA, PRACA, PRACA

Po zakończeniu nauki na kierunku Technik hotelarstwa:

- będziesz posiadał predyspozycje i kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w szeroko rozumianej bazie noclegowej: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne i inne

- możesz podjąć pracę jako na przykład:

- recepcjonista w hotelu lub innym obiekcie hotelarskim
- manager obiektu hotelarskiego
- pracownik działy służby pięter

- możesz pracować w organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,

- możesz prowadzić własną działalność w zakresie usług noclegowych

- możesz również doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów kierunkowych

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH GIMNAZJALISTÓW DO KSZTAŁCENIA SIĘ NA TYM PRESTIŻOWYM KIERUNKU O SZEROKICH MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

"Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia" - Edison Thomas Alva

Jeśli:

 • lubisz sporządzać potrawy, interesujesz się gastronomią
 • chciałbyś organizować zaopatrzenie zakładów gastronomicznych
 • lubisz projektować wyposażenie wnętrza
 • pragniesz chronić środowisko naturalne
 • chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo

Podejmij naukę

w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia technikum. Absolwent może przystąpić do matury i uzyskać świadectwo  dojrzałości. Jeśli będzie chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów. Kierunek ten jest bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych. 
Ten zawód daje możliwość rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę, również za granicą.

W czasie trwania nauki uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie:

gastro kwalifikacje

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

 • oceniać jakość żywności
 • pozna zasady przechowywania żywności
 • będzie umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw
 • profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi
 • planować i oceniać żywienie różnych grup ludności
 • organizować produkcję gastronomiczną ( od zapotrzebowania po produkcję i obsługę gości)
 • planować i organizować usługi gastronomiczne
 • dowie się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji,

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w zakładach gastronomicznych na terenie powiatu.

Szkoła finansuje badania na nosicielstwo umożliwiające uzyskanie książeczki zdrowia – niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych, sklepach…

 

 

Bez tytułu

KWALIFIKACJE, JAKIE UZYSKASZ:

AU.35

PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

+

AU.36

PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

=

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA +

   +

AU.65

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I  DANIN PUBLICZNYCH

    =

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 • K1 PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI (AU.35)
 • K2 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI (AU.36)

Jeśli zostaniesz już TECHNIKIEM EKONOMISTĄ (czyli potwierdzisz dwie kwalifikacje

i ukończysz technikum (to aby zostać TECNIKIEM RACHUNKOWOŚCI musisz potwierdzić kwalifikację AU.65: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH.

Wówczas będziesz miał dwa zawody

Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Szkoła oferuje Ci:

 • Profesjonalną obsługę programu finansowo-księgowego INSERT GT,(z którego obecnie korzysta 50 000 przedsiębiorstw),
 • Praktyki zawodowe w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • Sprawdzenie nabytej wiedzy na olimpiadach i konkursach, np. Olimpiada przedsiębiorczości, Olimpiada ZUS-u , konkurs wiedzy PIP,
 • Warsztaty z pracownikami ZUS, urzędu skarbowego, banków, ARiMR
 • Wycieczki edukacyjne do NBP, PUP, GPW w Warszawie,
 • Kształcenie postaw komunikatywności, uczciwości, rzetelności, dokładności, odpowiedzialności i systematyczności w działaniu,
 • Wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Technik Rolnik [314207]

,, Wykształcony rolnik – to szczęśliwy rolnik”

jeśli:

-  lubisz przyrodę

-  chciałbyś zaopatrywać rynek w żywność wysokiej jakości

-  pragniesz chronić środowisko naturalne

-  chciałbyś prowadzić własne gospodarstwo rolne, ekologiczne lub agroturystykę

podejmij naukę w zawodzie

Technik Rolnik.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych,
 • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych,
 • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • prowadzenia usług agroturystycznych,
 • prowadzenia rachunkowości rolnej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego,
 • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej,
 • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w gospodarstwach, instytucjach i przedsiębiorstwachrolnych na terenie powiatu.

W czasie trwania nauki zdajesz egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie:

R.3.     – Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16.   – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Po zdaniu obu egzaminów otrzymasz dyplom i uzyskasz tytuł technika rolnika.

Po uzupełnieniu kwalifikacji R6 możesz zdobyć dyplom technik agrobiznesu.

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i wybrać dowolny kierunek studiów wyższych.

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.