^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Technik Ekonomista
zawód zawsze potrzebny i na czasie!

Jeśli chcesz być  specjalistą w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenia rachunkowości
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

wybierz technika ekonomistę

 

ZAWÓD EKONOMISTY JEST TO DOBRA INWESTYCJA
W PRZYSZŁOŚĆ. JEST ZAWODEM OTWARTYM, UNWERSALNYM,
O SZEROKICH MOŻLIWOŚCIACH ZATRUDNIENIA

 

Perspektywy zawodowe – praca w:

Kwalifikacje, jakie uzyskasz:

  • K1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)
  • K2. Prowadzenie rachunkowości (A.36)


Jeśli zostaniesz już TECHNIKIEM EKONOMISTĄ (czyli potwierdzisz dwie kwalifikacje i ukończysz technikum), to aby

zostać TECHNIKIEM RACHUNKOWOŚCI musisz potwierdzić kwalifikację A 35: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Wówczas będziesz miał dwa zawody.

Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę.

Szkoła oferuje Ci:

 • Profesjonalną obsługę programu finansowo – księgowego INSERT GT 
  (z którego korzysta 500 000 przedsiębiorców)
 • Praktyki zawodowe w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach,
 • Sprawdzenie nabytej wiedzy na olimpiadach i konkursach, np. Olimpiada Przedsiębiorczości, Turniej Wiedzy o Gospodarce, Dzień przedsiębiorczości,
 • Warsztaty z pracownikami ZUS, Urzędu Skarbowego, ARiMR,
 • Wycieczki edukacyjne do NBP, GPW w Warszawie,
 • Kształcenie postaw komunikatywności, uczciwości, rzetelności, dokładności, odpowiedzialności i systematyczności w działaniu
 • Wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe.

 

 

Zapraszamy!

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.