^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

„Czas na staż - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych 
w niemieckich przedsiębiorstwach”

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie rozwojowym opracowanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr „Czas na staż”. Głównym celem realizowanego projektu jest propagowanie dualnego systemu nauczania zawodu. W ramach projektu grupa dziesięciu uczniów w zawodzie technik rolnik w lipcu bieżącego roku wyjedzie na tygodniowy staż do Niemiec oraz weźmie udział w 3- tygodniowych, wakacyjnych- płatnych stażach w podlaskich przedsiębiorstwach.

W ramach tego projektu grupa nauczycieli,  którzy biorą udział w projekcie: Dyrektor-Anna Cilulko, Dorota Klej i Andrzej Szumiło jako nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz Iwona Kosakowska - nauczyciel języka niemieckiego uczestniczyła w 2-dniowym szkoleniu w zakresie organizacji Dualnego Systemu Kształcenia oraz współpracy ponadnarodowej i staży w Niemczech.  Podczas szkolenia odbyła się również telekonferencja z partnerem niemieckim, dotycząca programu i realizacji staży uczniowskich.

W dalszym etapie zespół projektowy nauczycieli wyjedzie do Niemiec - do Centrum Wspierania Rzemiosła w Goetz, gdzie wspólnie z partnerem niemieckim ustali program staży dla uczniów. Przeszkoleni nauczyciele, przy pomocy platformy edukacyjnej e- STAŻE, będą zdalnie wspierać uczniów w trakcie odbywanego przez nich stażu. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych i jest doskonałą okazją do nabycia nowych umiejętności i doświadczeń, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności naszych absolwentów na rynku pracy. Wartość całkowitych środków przyznanych szkole w ramach tego projektu to 25 000 PLN w formie wypłat i zakupów oraz ok. 100 000 PLN na organizację staży i wyjazdów studyjnych.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.