^Back To Top

KURSY REALIZOWANE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOKÓŁCE

„Vademecum przedsiębiorczości”, Grupa I

Termin: 08.05.2017 – 19.05.2017

„Vademecum przedsiębiorczości”, Grupa II

Termin: 05.06.2017 – 20.06.2017

„Vademecum przedsiębiorczości”, Grupa III

Termin: 10.07.2017 – 21.07.2017

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.