foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

NABÓR KANDYDATÓW do ZSR w Sokółce

               

 Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

18 października-Europejski Dzień przeciwko Handlu Ludźmi i niewolnictwu.

Klasy IV po gimnazjum wzięły udział w eksperymencie społecznym, podczas którego osoby podające się za rekruterów werbowały uczniów do udziału w „płatnych praktykach  przygotowujących do pracy w policji połączonych z wyjazdem do Niemiec w ramach międzynarodowej wymiany kandydatów”.  Po wstępnej rozmowie rekrutacyjnej z zainteresowaną uczennicą  „rekruterki” a właściwie policjantki przyznały, że wszystkie  te działania były mistyfikacją i uzmysłowiły młodzieży pułapki i techniki manipulacji stosowane przez handlarzy „żywym towarem” w celu zwerbowania młodzieży do niewolniczej pracy. Po żywej dyskusji , wymianie spostrzeżeń z uczniami i omówieniu eksperymentu  policjantki st. sierż. Paulina Olechno, mł.asp. Anna Olechowska i p. Elżbiera Piktel z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce zaprezentowały dwa filmy prewencyjne . Spotkanie miało na celu uzmysłowienie uczniom  iż, przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa, stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką i bardzo łatwo paść jej ofiarą, Ryzyko to jest szczególnie istotne w sytuacji gdy osoby poszukują atrakcyjnej pracy za granicą.
Joanna Czaplińska.

handel ludzmi