foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

NABÓR KANDYDATÓW do ZSR w Sokółce

               

 Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

12 września uczniowie klasy II oraz III TRH uczestniczyli w spotkaniu poprowadzonym przez funkcjonariuszkę st.  sierżant Paulinę Olechno, która przeprowadziła zajęcia na temat konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji w związku z wejściem w życie od dnia 1 września zmian w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.  Prowadząca, uświadomiła uczniom, o grożących im konsekwencjach i odpowiedzialności prawnej za zachowania i działania agresywne w różnych miejscach, także w szkole. Zwrócono szczególną uwagę na ochronę prawną funkcjonariuszy publicznych oraz przypomniano, że nauczyciele podczas, lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Joanna Czaplińska.