foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

papieros środowisko

31 maja Światowy Dzień bez tytoniu

„Tytoń zagrożeniem dla środowiska

W tym roku Światowy Dzień Bez Tytoniu rozpoczyna kampanię  „Tytoń zagrożeniem dla środowiska”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niekorzystnego wpływu tytoniu na środowisko – od uprawy, produkcji, dystrybucji i odpadów, aż do użytkowników.

 Tytoń zagraża wielu zasobom Ziemi. Jego wpływ jest odczuwalny w sposób, który wykracza daleko poza skutki działania dymu uwalnianego do powietrza podczas spalania. Od początku do końca cykl życia tytoniujest procesem powodującym zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego oraz szkody zdrowotne u ludzi. 

Czytaj więcej