foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2    projekt         plakat        

             klikTechnik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

W dniu 29 grudnia 2020 r., dostarczone zostały do ZSR w Sokółce nowoczesne maszyny uprawowe, które zostały zakupione w ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt jest realizowany przez Powiat Sokólski, czyli organ prowadzący szkołę.

Nowoczesne maszyny, które będą służyły do uprawy szkolnych pól oraz do praktycznej nauki w zawodzie Technik rolnik, to: agregat ścierniskowy HORSCH Terrano 3FX oraz zestaw do siewu bezpośredniego HORSCH Pronto 3DC.

Skutkiem zastosowania uprawy bezpłużnej jest brak odwrócenia wierzchniej warstwy gleby, a także zachowanie części resztek pożniwnych na powierzchni ziemi, które tworzą mulcz, chroniąc glebę, ograniczając parowanie wody i aktywizując mikroorganizmy oraz dżdżownice. Do zalet uprawy bezpłużnej należą: mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty utrzymania maszyn, oszczędność czasu i nakładu pracy, zredukowanie erozji gleby, zwiększenie retencji wody, zmniejszenie nadmiernego wymywania wgłębnego nawozów i pestycydów, obniżenie emisji dwutlenku węgla i spalin.