^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Dialog pokoleń

W dniu 9 października 2019 r. uczniowie klasy III  - technik rolnik/technik hotelarstwa ZSR w Sokółce wzięli udział w spotkaniu z pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce i było poświęcone promocji książki „Dialog pokoleń”

Projekt „Dialog pokoleń” jest częścią programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” i ma na celu zachowanie zwyczajów ludowych, elementów gwary i tradycji językowych Mazowsza i Podlasia. Od 1954 Zakład Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk prowadzi językowe badania terenowe na Mazurach, Warmii, Mazowszu i Podlasiu. Oprócz pracowników naukowych projekt zakłada aktywny udział nauczycieli i uczniów, którzy pełnią role wolontariuszy pomagając ocalić od zapomnienia ginące słowa i zwyczaje. W oczekiwaniu na gości członek Zarządu Powiatu Sokólskiego pan Jerzy Białomyzy wprowadził młodzież w tematykę spotkania, dzieląc się ustaleniami przygotowywanej pracy doktorskiej poświęconej problematyce manipulacji w języku.

Młodzież miała okazje wysłuchać refleksji i spostrzeżeń dotyczących gwary Podlasia ze strony pracowników naukowych sprawujących opiekę merytoryczną nad projektem. Głos zabrali:

-  Profesor Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska – Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego  - koordynator projektu

- Profesor Barbara Falińska – pracownik naukowy zakładu Językoznawstwa  PAN i nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku

- Profesor Józef Porayski – Pomsta – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

Spotkanie zakończyło zaproszenie młodzieży naszej szkoły do udziału w projekcie „Dialog pokoleń”

                                                                                                                             Żołądkowski Dariusz

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.