^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Wróżby Andrzejkowe

Tradycyjnie wróżby andrzejkowe są przeprowadzane w wigilię świętego Andrzeja, czyli w wieczór 29 listopada. W tym dniu (co prawda nie wieczorem J)  samorząd uczniowski pod opieką pani Renaty Sudorowskiej i pani Joanny Pac, przygotował wróżby związane z tradycją Andrzejek. Jest to doskonały czas na poznanie własnej przyszłości. Dlatego też, młodzież chętnie uczestniczyła w zabawach i wróżbach przygotowanych przez koleżanki i kolegów ze szkoły. Swoją przyszłość poznać chcieli także nauczyciele i brali udział w zabawie.

Foto: T. Otoka

 

Warsztaty teatralne po raz kolejny

28 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty teatralne młodzieży z koła recytatorsko-teatralnego pod kierunkiem pana Mariusza Orzełka. Efektem finalnym spotkań będzie bajka muzyczna w wykonaniu młodzieży.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Księgarni A KUKU w Sokółce.

Foto: T. Otoka

 

27.11.2019r odbyło się spotkanie klas III pt. „Cyberprzemoc.”., którego przewodnim tematem były zagrożenia związane z korzystaniem przez młodzież z Internetu, gier komputerowych oraz innych aplikacji. O najważniejszych niebezpieczeństwach czyhających w Internecie opowiadała pani pedagog Joanna Czaplińska.


Również w tym dniu klasa I THRp oraz klasa I TŻp uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez funkcjonariusza policji st. post. Paulinę Olechno „Mam wybór wybieram rozsądek. Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Pogadanka miała na celu przybliżenie uczniom wybrane konsekwencje prawne, które ponoszą nieletni kiedy wejdą w konflikt z prawem. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny bądź dopuściły się demoralizacjji. Policjantka przestrzegała również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

„Olimpiada Solidarności – dwie dekady historii”

Dnia 26 listopada bieżącego roku troje uczniów klas trzecich Technikum Nr.2 ZSR w Sokółce wzięło udział w VII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności. Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię Polski w latach 1970 -1990. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu egzaminacyjnego złożonego z 25 zadań o różnym poziomie trudności. Do kolejnego etapu awansują uczniowie z największą liczbą zdobytych punktów.

                                                                                  Żołądkowski Dariusz

Foto: T. Otoka

 

21 listopada uczniowie klas II uczestniczyli w programie edukacyjno-profilaktycznym „Od młodej dziewczyny do zdrowej mamy, od młodego chłopaka do zdrowego taty” Zajęcia warsztatowe nt profilaktyki chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS prowadziła doświadczona trenerka ze Stowarzyszenia FAROS z Białegostoku p. mgr Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz. której bardzo serdecznie dziękujemy

 

Maraton pływacki

17 listopada 2019 r. uczennice naszej szkoły uczestniczyły w ramach wolontariatu w maratonie pływackim „Płyniemy dla Adasia”, który odbył się na krytej pływalni OSiR w Sokółce.

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

W dniu 18 listopada 2019 r. odbył się I etap szkolny konkursu wojewódzkiego dla uczniów klas maturalnych o profilu rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Konkurs został przeprowadzony przez komisję w składzie:

- Cezary Szyszko – pracownik OR KRUS w Białymstoku

- Bartłomiej Królik – pracownik OIP w Białymstoku.

Po napisaniu testu zostali wyłonieni zwycięzcy:

I miejsce – Łazarewicz Karol

II miejsce – Żmurda Piotr

Gratulujemy!!!

Foto: T. Otoka

 

IX Międzyszkolny Festiwal  Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

W dniu 15 listopada 2019 r., uczennice ZSR w Sokółce:  Kozakiewicz Weronika z klasy II Tż oraz Binkiewicz Patrycja z klasy I Te p, reprezentowały szkołę w  IX Międzyszkolny Festiwal  Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.

Uczennice zaśpiewały „Piosenkę o Wojtku” i „Kolędę Warszawską”. Opiekunem uczennic była Pani Beata Olszewska-Białobłocka.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.